betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden.

Wanneer de klant en René Coense Fotografie een overeenstemming hebben bereikt treden onderstaande betalingsvoorwaarden in werking. De klant wordt verzocht om binnen 30 dagen na de factuurdatum te voldoen op rekeningnummer NL 25 INGB 000 686 5521 ten name van René Coense Fotografie onder vermelding van het factuurnummer.

Wanneer de factuur niet binnen de gestelde termijn voldaan is, zal er een herinnering verstuurd worden. De kosten hiervoor bedragen €2,50 en komen boven op het oorspronkelijke factuurbedrag. Er zal dan verzocht worden om binnen 14 dagen de factuur te voldoen.

Mocht dit niet het gewenste effect hebben en is de rekening dan nog niet voldaan, dan zullen er wederom administratiekosten berekend worden. Deze zijn bij de tweede herinnering €7,50 bedragen en zullen dan boven op het oorspronkelijk factuurbedrag én de eerdere opgenomen administratie kosten zijn. Hiervoor geldt dan een betalingstermijn van 7 dagen.

Na deze twee herinneringen zullen er incassokosten á €40,00 in rekening gebracht worden. Ook zal rente berekend worden van 7,75% te berekenen vanaf de originele factuurdatum. Betalings per ommegaande wordt dan verlangd. Natuurlijk hoop ik dat het zo ver niet zal komen.

Mocht u vragen over een betaling hebben neemt u dan contact met mij op via telefoonummer 06 – 23 21 2011 om tot een oplossing te komen.

Deze voorwaarden zijn ook te lezen op www.renecoensefotografie.nl.